Kontakt

 • Naruči Me d.o.o
  Adresa: Ivana Žbulja 12
  40326 Sveta Marija
  tel: 098/ 919 3066
  fax: 040/660 008
  mail: info@narucime.hr

  Matični broj: 4737318
  OIB: 34736291099
  Registarski sud: Trgovački sud u Varaždinu
  Broj žiro računa u Privrednoj banci: HR4123400091110870651
  Iznos temeljnog kapitala: 40 000,00 Kn uplaćen u cijelosti
  Odgovorna osoba: Štefanija Jurić