Zaštita privatnosti

 • ZAŠTITA PRIVATNOSTI
  Poštovani korisnici našeg Web Shopa, s primjenom Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 dobivate više prava na zaštitu i privatnost svojih osobnih podataka. Svaka osobna informacija dostavljena i prikupljena na stranici Narucime.hr je kontrolirana od strane firme Naruči me d.o.o registrirane u Hrvatskoj, sa sjedištem u Svetoj Mariji, Ivana Žbulja 12.
  Naruči me d.o.o je kompanija koja strogo provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a posebno onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo naših kupaca.
  Ako nam dostavite Osobne podatke trećih osoba, biti ćete odgovorni za njihovo obavještavanje i pribavljanje njihovog pristanka za dostavu takvih podataka u svrhe koje su naznačene u odgovarajućim dijelovima ove Politike zaštite privatnosti. Bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bude uzrokovano ili bilo kojoj trećoj osobi putem komuniciranja netočnih, pogrešnih ili nepotpunih podataka na registracijskim formularima će biti isključiva odgovornost korisnika.

  Naruči me d.o.o pravila o zaštiti osobnih podataka
  Za koje namjene obrađujemo vaše osobne podatke?

  Osobne podatke obrađujemo samo za određene, eksplicitne i legitimne namjene i nećemo ih obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim namjenama. Takva namjena je, primjerice, odgovor na pitanje, provođenje narudžbe koju ste nam dali, unaprjeđenje iskustva posjete naših web-stranica , unaprjeđenje proizvoda i usluga općenito, ponuda usluga ili aplikacija, marketinške kampanje itd.
  Naruči me d.o.o će prikupiti osobne podatke, informacije o prodaji i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite, servisirate ili popravljate proizvod kupljen kod nas ,uključujući zahtjeve na temelju jamstva i provjere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora.

  Koje su pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka?
  U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obrađivati:
  • ako ste nam dali suglasnost za to (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)
  • ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti i/ili ispuniti ugovor s vama
  • ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodi Naruči me d.o.o ili treća strana
  • ako to zahtijeva zakon (na primjer, u vezi s podacima na izdanom računu).

  Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?
  • Osnovne osobne podatke (npr. ime i prezime, OIB) i podatke za komunikaciju (npr. adresa, e-pošta, mobitel)
  • OIB nam je potreban ukoliko zatražite R1 račun.
  • Podatke koji omogućuju stvaranje profila (npr. dob, spol, mjesto, država)

  Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?
  Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 10 godina od izdavanja za izdane račune), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko iznosi opći rok zastare).
  Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.
  Na koji način štitimo vaše osobne podatke?
  Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka. Oblikovali smo ih uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i troškove te u skladu s trenutnim industrijskim standardima i praksom.

  Prijenos trećim stranama
  Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.
  Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje navedenih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.
  Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti vaših osobnih podataka:
  • povjerljivost i cjelovitost: vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja
  • dostupnost: osigurat ćemo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno.
  Naši sigurnosni postupci uključuju: sigurnost pristupa, sigurnosne kopije, praćenje, pregled i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima itd.

  Gdje se pohranjuju vaši osobni podaci:
  Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:
  - Podaci o korisniku kao kupcu: - na stranicama web shopa narucime.hr koji se nalazi na zakupljenom web serveru koja pruža prostor na webu (Plus Hosting).
  -u poslovnom programu našeg Web shopa , a na lokalnom računalu Naruči me d.o.o. kojem ima pristup samo ovlašteni djelatnik Naruči me d.o.o

  Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka:
  Prikupljeni podaci su u elektroničnom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i Naruči me d.o.o odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvaćamo ozbiljno i poduzimamo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka ali ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. Naruči me d.o.o pohranjuje podatke unutar EU.
  Tko obrađuje osobne podatke?

  Voditelj obrade podataka

  Naruči me d.o.o. s registriranim sjedištem u Ivana Žbulja 12, 40326 Sveta Marija, je voditelj obrade vaših osobnih podataka.
  Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo.

  Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

  Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
  Ovisno o namjenama za koje obrađujemo vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:
  a) Unutar naše organizacije:
  • naše ovlašteno osoblje
  b) Naši poslovni partneri: od njih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka:
  • pružatelji usluga: tvrtke koje pružaju usluge za Naruči me d.o.o ili u ime tvrtke Naruči me d.o.o (na primjer, kurirske službe, vanjski pružatelji IT usluga, računovodstveni servisi, odvjetnička društva itd.)
  • agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije
  c) Ostale treće strane:
  • kada to zahtijeva zakon ili je zakonski potrebno radi zaštite tvrtke Naruči me d.o.o:
  • poštivanje zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela itd.
  • provjere ili kontrole sukladnosti s Naruči me d.o.o pravilima i ugovorima
  • zaštita prava, imovine ili sigurnosti tvrtke Naruči me d.o.o i/ili njenih klijenata

  Naši poslovni partneri iz točke b) smiju obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje naših uputa i ne smiju upotrebljavati osobne podatke za vlastiti interes. Imajte na umu, međutim, da primatelji navedeni u točkama b.) i c.) ovoga dokumenta, posebice davatelji usluga koji vam mogu ponuditi proizvode i usluge kroz vlastite kanale, mogu odvojeno prikupljati vaše osobne podatke. U tom su slučaju isključivo odgovorni za njihovu kontrolu, a vaša suradnja s njima odvija se u skladu s njihovim uvjetima.

  Koje su vaše mogućnosti i prava u vezi s dostavljenim osobnim podacima?
  Želimo biti što transparentniji pa vam stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da upotrebljavamo vaše osobne podatke.
  • Vaši osobni podaci – uvijek nam se možete obratiti na kontakt za zaštitu podataka kako biste saznali koje vaše osobne podatke imamo u bazi. U svakom trenutku imate pravo na prikaz osobnih podatka koje ste nam proslijedili, u najčešće upotrebljavanom strukturiranom strojno čitljivom obliku, kao i pravo poslati osobne podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.
  • Vaše korekcije – ako u osobnim podacima nađete pogrešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili točni, možete zatražiti ispravak ili dopunu
  • Vaša ograničenja – možete zatražiti ograničenu obradu osobnih podataka (na primjer, dok se provjerava točnost vaših osobnih podataka)
  • Vaši prigovori – također se možete usprotiviti upotrebi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga i protiviti se samo automatskoj obradi
  Suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da se obratite pismeno ili na mail info@narucime.hr Od nas možete zatražiti da izbrišemo bilo koje podatke o vama (osim u određenim slučajevima, na primjer, za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno prema zakonu). Također se imate pravo žaliti nadzornom tijelu.
  Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?
  Na raspolaganju smo vam te nam se možete obratiti sa svim vašim pitanjima ili zahtjevima u vezi s vaših osobnih podataka (i njihovom obradom) te ostvarivanjem vaših prava. Pišite nam na info@narucime.hr
  Radi pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima možemo od vas zatražiti dodatne podatke, a djelovanje možemo samo odbiti ako se dokaže da vas ne možemo pouzdano identificirati.
  Povratnu Informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati samo ako je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila ( ime i Prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

  Kako mogu opozvati suglasnost?
  Suglasnost se može otkazati pisanom izjavom ili porukom koju nam možete poslati e-poštom na adresu info@narucime.hr ili na drugi način objavljen na web-stranici narucime.hr
  Odbijanje pristanka na obradu osobnih podataka ne nosi sa sobom negativne posljedice ili sankcije. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu osobnih podataka Naruci me d.o.o neće moći pružiti korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe osobnih podataka (npr. prilagođena komunikacija, obavijesti o pogodnostima, i sl.).

  Izjavu o privatnosti, Naruči me d.o.o može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na stranicama Naruči me d.o.o.. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ako se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu narucime.hr .Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici naruči me.hr Nastavak uporabe stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o privatnosti.

  IP adrese

  IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali Internet stranice, pratili kretanje korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

  Linkovi
  Ove Internet stranice sadrže linkove na druge Internet stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako Naruči me d.o.o ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim Internet stranicama.

  Pravila o kolačićima (Cookies):
  Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija korisnika, pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje.
  Prilikom uporabe kolačića određeni podaci se prikupljaju automatski s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupe, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ako na stranicama ne pristajete dati privolu ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i obrađivani.
  Pored ovih standardnih kolačića koristimo i Google Analytics kolačiće koji prate Vaše ponašanje na stranici. Ovi kolačići pohranjuju informacije o načinima na koje posjetitelji koriste internetske stranice, uključujući broj prikazanih stranica, odakle posjetitelji dolaze i broj posjeta, a sve kako bismo pojednostavili korištenje naših stranica te osigurali najbolji doživljaj za Vas. Više informacija o njima možete naći na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
  Dodatne informacije o tome što su web kolačići, čemu služe te kako ih ukloniti iz najčešćih preglednika možete pronaći na vezi http://www.aboutcookies.org.uk/

  Pravo na prigovor:
  Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor obratite se na email adresu info@narucime.hr . Uz prijavu nama, možete prijavu podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

  Potvrđujete da se slažete da obradom osobnih podataka potpisom ove izjave ili klikom na gumb za prijavu putem našeg newslettera.
  Mjesto i datum, Ime i prezime - potpis
  _________________________ ____________________________